Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Pranešėjų apsauga

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

– Apie korupciją Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje pranešti galite tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai 

– Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas (vidinis kanalas)

Pranešimus gali palikti esami ir buvę Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, paslaugų, praktikos ir pan.) susiję su Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Vidiniu kanalu galima pateikti pranešimą apie pažeidimus Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje dėl:
– pavojaus visuomenės saugumui ir sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;
– kliudymo arba neteisėti poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
– neteisėto veiklos finansavimo;
– neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
– turto įgijimo neteisėtu būdu;
– padaryto pažeidimo padarinių slėpimo;
– kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės akto pažeidimo, kurie tapo žinomi iš turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių ar sutartinių santykių su Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.


Norint pateikti pranešimą, prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą (aktyvi nuoroda) ir siųsti el. paštu pranesk.vilniuskontrole@vilnius.lt

Dėmesio! Vidinis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams, pateikti, siekiant apginti išskirtinus asmeninius interesus.


Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:
1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės nustatyta tvarka.

Darbdaviui ir kitiems Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojams draudžiama imtis poveikio priemonių prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos, tai yra: jį atleisti iš tarnybos ar darbo, perkelti į žemesnes pareigas arba kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

– Duomenys apie vidiniu pranešimų kanalu gautą informaciją

Nėra informacijos.

Informacija atnaujinta 2023 11 27