Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Korupcijos prevencija

• Teisinė informacija
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio taisyklės (patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. B-01-21) (pridėti)

• Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai
–  Nacionalinė kovos su korupcija programa 

• Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas
Nėra informacijos.

• Korupcijos rizikos analizė ir joje nurodytų pasiūlymų vykdymas
Korupcijos rizikos analizę atlieka Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. Korupcijos rizikos analizė valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklą, nėra atlikta.

• Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
Korupcijos rizikos valdymo vertinimas planuojamas ir atliekamas Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nustatyta tvarka.

• Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų, todėl teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas nėra atliekamas.

• Atsparumo korupcijai lygio nustatymas
Nėra informacijos.

• Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai
Nėra informacijos.

• Dovanų registras
Nėra informacijos.

• Privačių interesų deklaravimas
Vadovaujantis, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-01-8 „Dėl privačių interesų deklaravimo”, privačius interesus turi deklaruoti visi Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
(https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija)

• Pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašas:
–  savivaldybės kontrolierius;
–  savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas.

Informacija atnaujinta 2023 11 29