Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

2023 metų IV ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Veiklos auditas „Pagalbos į namus paslaugos teikimo organizavimas“. Audito rezultatai įforminti išankstinio tyrimo ataskaita (2023 m. spalio 26 d. Nr. R-05-7).
  2. Išmokų, skirtų 2019-2023 metų kadencijos Savivaldybės tarybos nariams, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, naudojimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimas už 2019-2023 metų kadencijos laikotarpį pagal 2023 m. gegužės 17 d. Vilniaus apygardos prokuratūros raštą Nr. 2S-1040. Vertinimo rezultatai įforminti vertinimo ataskaita (2023 m. lapkričio 15 d. Nr. R-05-8).
  3. Atitikties auditas „Parkavimas pagal zonas Vilniaus mieste, įvertinat lėšų surinkimą ir jų panaudojimą, lengvatų taikymą“. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (2023 m. gruodžio 20 d. Nr. R-05-9).
  4. Leidimų viešajai prekybai išdavimo 2023 metais teisėtumo vertinimas. Vertinimo rezultatai įforminti 2023-12-29 raštu Nr. R-07-136.
  5. Parengtas ir patvirtintas Tarnybos 2024 metų veiklos planas.
  6. Tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas Savivaldybės administracijoje, BĮ „Skaitlis“, Savivaldybės valdomose įmonėse (SĮ „Susisiekimo paslaugos“).

Šiuo metu atliekami darbai:

  1. Finansinis ir atitikties auditas „2023 metų Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio teisingumo bei Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas“.
  2. SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius" veiklos auditas.
  3. Savivaldybės biudžeto lėšų skirtų Vilniaus miesto bibliotekų modernizavimui panaudojimui vertinimas.
  4. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

Informacija atnaujinta 2024-01-23