Telefonas +370 52 13 41 96 El.pastas kontrole@vilnius.lt

Aukščiausios tarptautinės audito institucijos

Tarptautinės aukščiausios audito institucijos yra:

 • INTOSAI http://www.intosai.org (International Organization of Supreme Audit Institution) – Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija.
  INTOSAI buvo įkurta 1953 metais ir vienija 189 aukščiausiąsias audito institucijas. Vienas iš svarbiausių šios organizacijos dokumentų Limos deklaracija dėl audito principų gairių (prisegta word formate) (priimta 1977 m. Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos IX kongrese), kurioje pateikiami nurodymai dėl audito metodų ir procedūrų taikymo, audito ataskaitų turinio ir jų pateikimo, dėl auditorių teorinio ir praktinio profesinio tobulinimosi.
  Didžiausią reikšmę atliekant valstybinį auditą turi Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos  INTOSAI  audito standartai, kuriuos sudaro bendrieji audito standartai, audito darbo standartai, audito ataskaitų standartai.
 • EUROSAI http://www.eurosai.org (European Organisation of Supreme Audit Institution) – Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacija.
  EUROSAI vienija 49 Europos šalių aukščiausiąsias audito institucijas ir Europos audito Rūmus. Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos EUROSAI deklaracijoje dėl aukščiausiosios audito institucijos nepriklausomumo, (prisegta word formate) nurodyti pagrindiniai principai dėl audito institucijų nepriklausomumo, išteklių auditui atlikti pakankamumo, atskaitingumo bei ryšiai su žiniasklaida.
 • Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba priklauso Savivaldybių kontrolierių asociacijai, kuri jungia visų 60 Lietuvos savivaldybių kontrolierius.
 • Lietuvos Respublikos Savivaldybių kontrolierių asociacija nuo 2006 metų yra Tarptautinės regioninių išorės audito institucijų organizacijos EURORAI http://www.eurorai.org (the European Organisation of Regional External Public Finance Audit Institutions) narė.
  Organizacija įkurta 1992 metais ir šiuo metu vienija 70 Europos šalių regionų audito institucijas. Šios organizacijos tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos regionų viešojo sektoriaus audito institucijų, skatinti informacijos mainus, remti stažuočių ir mokslo darbus valstybinio audito srityje.
Informacija atnaujinta 2023 11 07