Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

1. Savivaldybės 2020 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai:

 

         atlikti Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;

             atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir      teisingumo;

            atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2020 metus auditą.

              2. Teisėtumo auditas kurio tikslas - patikrinti maitinimo organizavimą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose. (Apie 130 įstaigų)

             3. Teisėtumo auditas kurio tikslas - patikrinti maitinimo organizavimą Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose (Apie 110 įstaigų).

         4.Atliekamas Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. biudžeto projekto vertinimas.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-01-06

 

 

Papildoma informacija