Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

Šiuo metu atliekami darbai:.

 

1. Savivaldybėa biudžeto lėšų skirtų nevyriausybinių organizacijų socialiniams projektams panaudojimo auditas.

2. Išmokų, skirtų 2019-2023 metų kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariams, su jų, kaip tarybos narių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, naudojimo pagrįstumo ir teisėtumo vertinimas už 2019-2023 metų kadencijos laikotarpį pagal Vilniu apygardos prokuratūros raštą.

3. 2023 m. Vilniaus miesto savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio teisingumo bei savivldybės biudžeto ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas.

4. Pagalbos į namus paslaugos teikimo organizavimas, veiklos audidas.

5. Parkavimo pagal zonas Vilniaus mieste auditas, įvertinant lėšų surinkimą ir jų panaudojimą, lengvatų taikymą.

6. Poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

         
 

Informacija atnaujinta 2023-03-30

 

 

Papildoma informacija