Finansinės ataskaitos

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

- 2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. kovo 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2023 m. kovo 31 d. duomenis

Papildoma informacija