Marius

Marius

Ketvirtadienis, 16 gruodžio 2010 08:50

Teisės aktų projektai

 
Ketvirtadienis, 16 gruodžio 2010 08:47

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371264

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=357681

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350518

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=369487

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=366145

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363813

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363347

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363367

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370754

Ketvirtadienis, 05 rugpjūčio 2010 07:46

Paslaugos

Nagrinėjami fizinių asmenų (gyventojų) skundai - administracinė paslauga.
Ketvirtadienis, 05 rugpjūčio 2010 06:24

Planavimo dokumentai

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS


2017 metų strateginis veiklos planas

Puslapis 3 iš 3

Papildoma informacija