Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

     Veiklos auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar efektyviai organizuojama UAB „Vilniaus vandenys“ veikla, įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus            projektus.

Teisėtumo auditas, kurio tikslas – patikrinti lėšų panaudojimą Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų modernizavimo projektui įgyvendinti (UAB „Vilniaus apšvietimas“)

Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas“ administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.

Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

Informacija atnaujinta 2020-08-08

 

 

Papildoma informacija