Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

 1. Šiuo metu atliekami darbai:

  1. Veiklos auditas "Lėšų, gautų už parduotą nekilnojamąjį turtą, panaudojimo vertinimas".
  2. Pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų (savivaldybės metinių ataskaitų) rinkinio teisingumo bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo teisėtumo vertinimas.
  3. Savivaldybės valdomų įmonių ir bendrovių vadovų ir valdybos narių civilinės atsakomybės draudimo sumų ir apdraustųjų rizikų vertinimas.
  4. Veiklos auditas "Savivaldybės investicijų programos sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena.
  5. Poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

    

 
         
 

Informacija atnaujinta 2022-10-25

 

 

Papildoma informacija