Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

 1. Šiuo metu atliekami darbai:

  1. Savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo auditas.

  2. Pradėtas VšĮ "Karoliniškių poliklinika" perduoto Savivaldybės ilgalaikio turto valdymo vertinimas.

  3. Pradėtas SVšĮ "Antakalnio poliklinika" perduoto Savivaldybės ilgalaikio turto valdymo vertinimas.

  4. Baigiams Savivaldybės valdomų įmonių valdybų veiklos vertinimas.

  5. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

    

 
         
 

Informacija atnaujinta 2022-04-21

 

 

Papildoma informacija