Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

Šiuo metu atliekami auditai:   

       1. Pradėtas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjų, įgyvendinančių NVŠ programas, administravimo vertinimas.
 
       2.  Pradėtas lėšų panaudojimo efektyvumo Vilniaus miesto oro kokybei gerinti veiklos auditas.
 
       3. Pradedamas Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo bei savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo 
 
          vertinimas. Audito tikslai:
 
          atlikti Savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
 
          atlikti Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo
 
          ir teisingumo;
 
          atlikti Savivaldybės biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2021 metus auditą.
 
        3. Pradėtas lėšų panaudojimo sporto aikštelių prie mokyklų įrengimui auditas.
 
      4. Pradėtas lėšų panaudojimas Vilniaus miesto susisiekimo infrastruktūros vystymui
 
        5. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.
 
         
 

Informacija atnaujinta 2021-09-30

 

 

Papildoma informacija