Vykdomi auditai

Šiuo metu atliekami auditai:

1. Savivaldybės 2019 m. turto, įskaitant lėšas, ir konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas, kurio tikslai:
       • atlikti Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
     • atlikti Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo;
        • atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2019 metus auditą.
2. Teisėtumo auditas Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose (Vilniaus krepšinio mokykla, Vilniaus sporto mokykla „Tauras", Vilniaus miesto sporto centras, Vilniaus futbolo mokykla), kurio tikslas - patikrinti, ar Savivaldybės biudžetinėse sporto mokymo įstaigose mokesčiai už sportininko ugdymą renkami, administruojami ir naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų kultūros rėmimo programų projektams, panaudojimo efektyvumą.
4. Veiklos auditas, kurio tikslas - įvertinti UAB „Vilniaus viešasis transportas" administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu bei atskleisti veiklos tobulinimo galimybes.
5. Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

Informacija atnaujinta 2020-04-20

 

 

Papildoma informacija