Darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis   (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigos

Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

2019 m. I ketv.

Pareigos

Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

220 m.

I ketv.

Vadovai

2

4139

Vadovai

2

4130

Patarėjas 16 kat.

2

2586

Patarėjai

2

3075

Vyr. specialistai 12 kat.

5

1940

Vyr. specialistai

3

2174

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

5

1690

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

8

1815


Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 26 d.

Papildoma informacija