Darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis   (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių.

 

Pareigos

Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

2018 m. II ketv.

Pareigos

Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

2019 m.

II ketv.

Vadovai

2

2416

Vadovai

2

4686

Patarėjas 16 kat.

2

1967

Patarėjai

2

2855

Vyr. specialistai 12 kat.

6

1299

Vyr. specialistai

4

1939

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

5

1330

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

7

1743

         

Informacija atnaujinta 2019 m. liepos 9 d.

Papildoma informacija