Darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis   (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigos

Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

2020 m. III ketv.

Pareigos

Darbuotojų,

einančių šias pareigas, skaičius

2021 m.

III ketv.

Vadovai

2

3880

Vadovai

2

5541

Patarėjas 16 kat.

2

2992

Patarėjai

2

3117

Vyr. specialistai

4

2008

Vyr. specialistai

3

2900

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

7

1811

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

7

1891

         

3 darbuotojams skirta pareiginės algos dydžio vienkartinė išmoka.

 

Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 6 d.

Papildoma informacija