Darbo užmokestis

Informacija apie Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų bei darbuotojų  dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis   (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas) eurais, neatskaičius mokesčių.

Pareigos

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2018 m. IV ketv.

Pareigos

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2019 m. IV ketv.

Vadovai

2

2711

Vadovai

2

3685

Patarėjas 16 kat.

2

1959

Patarėjai

2

3280

Vyr. specialistai 12 kat.

5

1275

Vyr. specialistai

4

2054

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

5

1027

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį

7

1904

         

Informacija atnaujinta 2020 m. sausio 10 d.

Papildoma informacija