Finansinės ataskaitos

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis

- 2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis

- Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

- Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis

Papildoma informacija