2022 metų II ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės 2021 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, turto ir lėšų teisėtumo vertinimas. (2022-07-11 audito ataskaita Nr. R-05-6)

  2. Savivaldybės valdomų įmonių valdybų veiklos vertinimas.  (2022-04-21 ataskaita Nr. R-05-3)

  3. VšĮ Antakalnio poliklinikai perduoto Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto valdymas. (2022-06-15 išankstinio tyrimo ataskaita Nr. R-05-4)

  4. VšĮ Karoliniškių poliklinikai perduoto Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto valdymas. (2022-07-08 išankstunio tyrimo ataskaita Nr. R-05-5).

  5. Išvados dėl tikslingumo projektą „Ekstremalaus sporto centro sukūrimas“ įgyvendinti koncesijos būdu parengimas ir pateikimas (2022 -04- 06 d. išvada  Nr. R-11-5).

  6. Savivaldybės valdomų įmonių  ir bendrovių vadybos narių veiklos vertinimas. (2022-04-21 audito ataskaita Nr. R-05-3).

 

Šiuo metu atliekami darbai:

  1. Savivaldybės ugdymo įstaigų vardu gautos paramos panaudojimo vertinimas.

  2. Poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

   
         

 

Informacija atnaujinta 2022-07-27

             

 

 

 

 

 

Papildoma informacija