2021 metų II ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai:

  1. Teisėtumo auditas Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės pavaldžiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kurio tikslas - patikrinti maitinimo organizavimą Savivaldybės biudžetinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose (audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis (2021 m. gegužės 19 d. Nr. R-05-1)).
  2. Teisėtumo auditas Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės pavaldžiose švietimo įstaigose, kurio tikslas - patikrinti maitinimo organizavimą Savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose (audito rezultatai įforminti audito ataskaita  su pateiktomis rekomendacijomis (2021 m. birželio 8 d. Nr. R-05-2)).
  3. Savivaldybės 2020 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir turto, įskaitant lėšas, auditas, kurio tikslai: atlikti Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl Savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenų tikrumo ir teisingumo; atlikti Savivaldybės turto, įskaitant savivaldybės biudžeto lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams per 2020 metus auditą. Savivaldybės administracijai 2021 m. birželio 23 d. pateiktas audito ataskaitos projektas.
  4. Išvados "Dėl tikslingumo projekto "Daugiafunkcio Lazdynų sveitatinimo centras įkūrimas" įgyvendinti koncesijos būdu parengimas ir pateikimas (2021m. balandžio 13 d. Nr. R-11-4).
  5. Išvados dėl tikslingumo pprojekto "Automobilių parkavimo erdvių plėtra VšĮ Vilniaus miesto Klinikinės ligoninės ir VšĮ Antakalnio poliklinikos teritoritorijose" įgyvendinti koncesijos būdu parengimas ir pateikimas (2021 m. gegužės 13 d. Nr. R-11-5).
  6. Tarnybos neįgyvendintų rekomendacijų vykdymo eigos vertinimas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės biudžetinėse įstaigose ( BĮ "Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita", Vilniaus Fabijoniškių gimnazijoje, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje, Vilniaus krepšinio mokykloje, Vilniaus sporto mokykloje, "Tauras", Vilniaus miesto sporto centre), UAB "Vilniaus apšvietimas". Rezultatai pateikti Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui 2021 m. gegužės 11 d.
  7. Nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

2021 metų II ketvirtį atliekami einamųjų metų veiklos plane  numatyti darbai

        1. Lėšų panaudojimo Vilniaus miesto kapinių plėtimui vertinimas.

            2. Veiklos auditas kurio tikslas - įvertinti, ar efektyviai naudojamos lėšos Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonėms vykdyti.

            3. Tarnyboje nuolat vykdoma poauditinės pažangos stebėsena audituotuose subjektuose, atsižvelgiant į rekomendacijoms įgyvendinti nustatytus terminus.

 

informacija atnaujinta 2021-07-05

             

 

 

 

 

 

Papildoma informacija