Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

 

Vadovaujantis, Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. B-01-8 „Dėl privačių interesų deklaravimo" , privačius interesus turi deklaruoti visi Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

 

 

Apie korupciją Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje pranešti galite tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

 

PRIVAČIU INTERESŲ DEKLARAVIMAS

Papildoma informacija