Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Antradienis, 30 balandžio 2019 06:58

Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

    Baigti vykdyti Socialinių paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje veiklos auditas,  Lėšų skirtų būsto pritaikymui neįgaliems žmonėms panaudojimo efektyvumo Vilniaus miesto savivaldybėje auditas, Lėšų skirtų socialinio būsto pirkimui naudijimui efektyvumo auditas, Turto ir lėšų panaudojimo teisingumo ir teisėtumo vertinimo perduodant turtą ne savivaldybės pavaldumo įmonėms ir viešosioms įstaigoms auditas, Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo vertinimo auditas. Surinkta informacija dėl  sporto klubų teikiamų ataskaitų.

   Šiuo metu vykdomi auditai:  Vilniaus m. savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito, biudžeto lėšų, turto valdymo ir naudojimo, BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono, VšĮ "Vilniaus miesto parkai", BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro auditai ir veiklos auditas  Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administracijos padaliniuose, viešosiose įstaigose (apie 30 subjektų), kuriose Savivaldybei priklausančio kapitalo dalis yra mažesnė kaip 50 procentų, valdyme užtikrina efektyvią jų veiklą ir duoda naudą visuomenei.

Papildoma informacija