Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Penktadienis, 22 vasario 2019 11:19

Tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. A1-2280 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia.

Penktadienis, 22 vasario 2019 00:00

Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

 Baigti vykdyti Socialinių paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje veiklos auditas,  Lėšų skirtų būsto pritaikymui neįgaliems žmonėms panaudojimo efektyvumo Vilniaus miesto savivaldybėje auditas, Lėšų skirtų socialinio būsto pirkimui naudijimui efektyvumo auditas, Turto ir lėšų panaudojimo teisingumo ir teisėtumo vertinimo perduodant turtą ne savivaldybės pavaldumo įmonėms ir viešosioms įstaigoms auditas, Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo vertinimo auditas. Surinkta informacija dėl  sporto klubų teikiamų ataskaitų.

Šiuo metu pradėti vykdyti:  Vilniaus m. savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito, biudžeto lėšų, turto valdymo ir naudojimo, BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono, VšĮ "Vilniaus miesto parkai", BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro auditai.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2019-01-15 d.

 

Papildoma informacija