Tarnybos baigti ir vykdomi auditai

2021 metų IV ketvirtį baigti veiklos plane numatyti darbai: Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjų, įgyvendinančių NVŠ programas, administravimo vertinimas, kurio tikslas – įvertinti neformaliojo vaikų švietimo teikėjų administravimą. Audito rezultatai įforminti audito ataskaita su pateiktomis rekomendacijomis. Veiklos auditas „Lėšų Vilniaus miesto oro kokybei gerinti panaudojimo efektyvumas", kurio tikslas – patikrinti,…

Vilniaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje atliktos išorinės peržiūros rezultatai

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus įsakymu patvirtintu Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašu ir Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų 2021 metų išorinės peržiūros planu,      Valstybės kontrolė įvertino:     -Vilniaus miesto…

Tarnybos 2020 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2021 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. 1-883 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia

Pasirašyta projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos diegimas SKAT veikloje“ finansavimo sutartis

        Savivaldybių kontrolierių asociacija, kurios narė yra ir Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, pritarus visų Lietuvos savivaldybių kontrolieriams, gruodžio 22 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (ADAIS) diegimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (SKAT) veikloje“ finansavimo sutartį.…

Tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. 1-465 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia

Tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2019 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. A1-2280 pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia.

Tarnybos 2017 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 11 d. posėdyje pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia.

Savaitraštyje "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" pokalbis su Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriumi, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentu Gintaru Radavičiumi

              Vilniaus miesto savivaldybės kontrolierius, Savivaldybių kontrolierių asociacijos prezidentas Gintaras Radavičius savaitraščiui "Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos" davė interviu. Pokalbio metu buvo aptarti savivaldybių kontrolierių veiklos ypatumai, svarbiausios jų veiklos sritys ir veiklos iššūkiai.

Tarnybos 2016 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. kovo 20 d. posėdyje pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. veiklos ataskaitai. Su ataskaita galima susipažinti čia.   

Tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 19 d. pasėdyje pritarė Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai.  

Papildoma informacija